PANDUAN PERMOHONAN ONLINE
PERUMAHAN AWAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
 
Sila ambil perhatian perkara-perkara di bawah sebelum mengisi borang permohonan online ini.
 
PERINGATAN
1. Sila pastikan pemohon mencetak slip permohonan sebagai rujukan dan simpanan.
2. Pemohon diwajibkan menghantar dokumen-dokumen berikut ke Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang atau mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Pahang:
1.   Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Suami/Isteri (jika berkaitan)
2.   Salinan Sijil Nikah/Pendaftaran Perkahwinan/Perceraian (jika berkaitan)
3.   Salinan Sijil Kelahiran Pemohon
4.   Salinan Slip Gaji Pemohon dan Suami/Isteri (jika berkaitan)
5.   Surat Perakuan Pendapatan (jika tiada slip gaji)
6.   Surat Akuan Sumpah
7.   Surat Pengesahan Bermaustatin diNegeri Pahang(Jika pemohon bukan rakyat pahang) daripada JKKK
   
SYARAT PERMOHONAN
1. Warganegera Malaysia dan rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang
2. Jumlah pendapatan seisi rumah tidak melebihi RM3,000.00 sebulan
  a) Perumahan Kos Rendah (Kerajaan)
i ) Telah berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas
ii ) Belum berkahwin tetapi berumur melebihi 35 tahun
  b) Perumahan Kos Rendah/Kos Sederhana Rendah (Swasta)
i ) Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas
3. Tidak mempunyai tanah (syarat tanah: Bangunan) atau rumah atau kedua-duanya sekali yang didaftarkan di atas nama pemohon atau suami/isteri pemohon
4. Tidak pernah diberikan pemilikan rumah kos rendah (Kerajaan/Swasta) atau kos sederhana rendah
5. Bukan seorang peserta di bawah Rancangan Pembangunan Tanah atau Rancangan Penempatan Semula yang dianjurkan oleh Kerajaan
6. Telah menetap dan tinggal di Negeri Pahang secara terus menerus selama tidak kurang daripada lima (5) tahun dan
7. Pemohon atau suami/isteri pemohon tidak pernah dibatalkan pendaftaran permohonan sebelum ini kerana didapati memberi keterangan palsu.
   
SEMAKAN PERMOHONAN
Semakan permohonan boleh dibuat di:
1.   Laman http://eperumahan.pahang.gov.my dalam tempoh tujuh (7) hari berkerja selepas permohonan berserta dokumen lengkap dihantar ke Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Keraajaan Pahang atau mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Pahang.