PENDAFTARAN BARU
PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA NEGERI PAHANG(PR1MA)
 
SYARAT PERMOHONAN
1. Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang;
2. Jumlah pendapatan seisi rumah tidak melebihi RM10,000.00 sebulan;
3. Keutamaan kepada yang berumur 40 tahun ke bawah dan
4. Telah menetap dan tinggal di Negeri Pahang secara terus menerus selama tidak kurang daripada lima (5) tahun.
ARAHAN
1. Pastikan anda mematuhi syarat-syarat permohonan sebelum memohon.
2. Hanya maklumat yang lengkap sahaja akan diproses.
3. Medan bertanda * adalah wajib diisi.
4. Klik SIMPAN selepas mengisi borang.
5. Anda dibenarkan untuk mengemaskini semula borang selagi butang HANTAR PERMOHONAN tidak diklik. Setelah selesai, tandakan ruangan PENGAKUAN dan klik pada HANTAR PERMOHONAN.
6. Sila pastikan borang diisi dengan lengkap dan cetak Slip Penerimaan Pendaftaran dan kemukakan bersama dokumen sokongan seperti di senarai semak dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan ini dan hantar ke Bahagian Perumahan atau mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah. Klik DI SINI untuk melihat rujukan alamat.

Masukkan Nombor Pengenalan * :