PANDUAN PERMOHONAN ONLINE
PERUMAHAN AWAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
 
Sila ambil perhatian perkara-perkara di bawah sebelum mengisi borang permohonan online ini.
 
PERINGATAN
1. Sila pastikan pemohon mencetak slip permohonan sebagai rujukan dan simpanan.
2. Pemohon diwajibkan menghantar dokumen-dokumen berikut ke Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang atau mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Pahang:
1.   Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Suami/Isteri
2.   Salinan Sijil Nikah/Pendaftarn Perkahwinan/Perceraian
3.   Salinan Sijil Kelahiran Pemohon
4.   Salinan Slip Gaji Pemohon dan Suami/Isteri serta Surat Perakuan Majikan
5.   Borang J (jika ada)
6.   Salinan Kad Pertukaran Alamat atau Dokumen lain yang membuktikan tempoh menetap di Negeri Pahang.
   
SEMAKAN PERMOHONAN
Semakan permohonan boleh dibuat di:
1.   Laman http://eperumahan.pahang.gov.my dalam tempoh tujuh (7) hari berkerja selepas permohonan berserta dokumen lengkap dihantar ke Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Keraajaan Pahang atau mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Pahang.
   
PERTANYAAN/ALAMAT
Sebarang pertanyaan atau penghantaran dokumen, sila gunakan alamat seperti di bawah: