PANDUAN PERMOHONAN ONLINE
PERUMAHAN AWAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
 
Sila ambil perhatian perkara-perkara di bawah sebelum mengisi borang permohonan online ini.
 
PERINGATAN
1. Sila pastikan pemohon mencetak slip permohonan sebagai rujukan dan simpanan.
2. Pemohon diwajibkan menghantar dokumen-dokumen berikut ke Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang atau mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Pahang:
1.   Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Suami/Isteri
2.   Salinan Sijil Nikah/Pendaftarn Perkahwinan/Perceraian(Jika berkaitan)
3.   Salinan Sijil Kelahiran Pemohon
4.   Salinan Slip Gaji Pemohon dan Suami/Isteri serta Surat Perakuan Majikan
5.   Surat Perakuan Pendapatan (Jika tiada slip gaji)
6.   Surat Pengesahan Bermaustatatin diNegeri Pahang (Jika pemohonan bukan rakyat Pahang) daripada JKKK
   
SEMAKAN PERMOHONAN
Semakan permohonan boleh dibuat di:
1.   Laman http://eperumahan.pahang.gov.my dalam tempoh tujuh (7) hari berkerja selepas permohonan berserta dokumen lengkap dihantar ke Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Keraajaan Pahang atau mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Pahang.
   
PERTANYAAN/ALAMAT
Sebarang pertanyaan atau penghantaran dokumen, sila gunakan alamat seperti di bawah: